Avgiften till a-kassan består av två delar. En arbetslöshetsavgift som betalas till staten och som varierar med antalet arbetslösa. Den betalas enbart av dem har ett arbete.
Medlemsavgiftens andra del är en grundavgift som ska täcka kassans egna kostnader. Den betalas av alla dem som är med i a-kassan.
Styrelsen för Sekos a-kassa har beslutat att sänka arbetslöshetsavgiften från 130 kronor/månad till 90 kronor/månad, eftersom antalet personer som får ersättning för närvarande minskar.
Samtidigt beslutade man att öka grundavgiften från 95 kronor till 116 kronor i månaden för dem som också är medlemmar i Seko. De som enbart är anslutna till a-kassan får en grundavgift på 134 kronor i månaden. Skillnaden beror på att administrationen är mer kostsam för dem som endast är anslutna till a-kassan.
För att förändringarna ska bli verklighet krävs ett godkännande från IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.