Seko lämnade över nya siffror på hur stora löneökningarna blir med arbetsgivarnas förslag.
– När ME har tittat på siffrorna tar de kontakt med oss. Det blir sannolikt senare den här veckan, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman
Seko övervägde förra veckan att säga upp avtalet eftersom förbundet ansåg att arbetsgivarnas bud inte gav löneökningar ens i nivå med det så kallade märket, det vill säga den nivå som industrin avtalat om, eller 3,5 procent på 24 månader.
Parterna är oeniga på flera punkter, bland annat Las-frågan där ME vill kunna undanta fler anställda vid uppsägning.
Seko organiserar omkring 5000 medlemmar på maskinförarområdet.
På några av Sekos övriga områden pågår fortfarande förhandlingar. Energibranschen har flera förhandlingar. I går och idag möts Sek och KFS, de kommunala bolagens förhandlingsorganisation på energiområdet. I morgon onsdag är det dags för Seko och EFA, Energiföretagens arbetsgivarförening, att förhandla om ett nytt avtal.
Enligt Seko finns det goda förutsättningar för ett avtal på kraftverksområdet eftersom EFA och Elektrikerförbundet till sist tecknat ett nytt avtal.
Andra områden som förhandlar är serviceentreprenad och fastigheter, liksom Samhall. Näst på tur står värdepapper och stål- och metallavtalen. I höst är det dags för staten, posten och sjöfarten.