IF Metall har skickat hem sina förhandlingsdelegationer över påsk och på väg och ban-området inom Seko är nästa förhandlingstillfälle först på tisdag den 2 april.

–Innan frågorna om löneökning och föräldraförsäkring är lösta skriver vi inte under något nytt avtal. Än syns ingen sådan lösning, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko och ansvarig för väg och ban.

Alla parter väntar på att industrin ska sätta märket, det vill säga avtala om nya löner. När märket är satt kommer resten att gå snabbare, tror de flesta bedömare.

Förutom löner och försäkringar har Seko inom väg och ban lyft upp arbetsmiljö och säkerhet på förhandlingsbordet.

Sekos motpart Sveriges Byggindustrier, BI, har hittills inte varit villiga att avtala om ökad säkerhet för vägarbetare. Enligt Seko gör regeringen inget för att förbättra säkerheten och ansvarig myndighet, Trafikverket, anser att parterna ska lösa frågan.

–Vi vill ha en reglering som gör att man bereder arbetsplatserna på ett bättre sätt, säger Björn-Inge Björnberg. Det är enda sättet att minska olyckorna.

Ola Brinnen är avtalsansvarig för väg och ban inom Sveriges Byggindustrier. Han säger att BI inte kan gå med på att kollektivavtalsreglera arbetsmiljölagens regler, trots att det redan finns ett arbetsmiljöavtal inom branschen. Ola Brinnen säger att det enda som händer med ett avtal är att Seko kan få skadestånd.

–Vi anser att problemen inte ligger i planeringen utan i efterlevnaden av de regler som finns. Vi har föreslagit en arbetsgrupp som ska se över hur efterlevnaden ska bli bättre, säger Ola Brinnen.   

Seko har sagt nej till en arbetsgrupp. Säkerhetsfrågorna måste prioriteras i företagen annars blir det ingen förbättring ute på arbetsplatserna, anser facket.

–Som det är ju skiter många företag i säkerheten och det måste förändras. Det är inte våra medlemmar som har den makten. Det är en ledningsfråga, därför vill vi ha en avtalsreglering, säger Björn-Inge Björnberg.