Posten har skärpt sina rutiner för postutdelningen i området runt Sevedsplan i Malmö. Som vi skrev om den 10/10 har brevbärarna fått överfallslarm, nu har man också tidigarelagt utdelningen och förbättrat rutinerna för rapportering av incidenter.
Mårten Pavlov skyddsombudet som hotat att stoppa arbetet, godkänner Postens åtgärder.
– För stunden är jag nöjd och ser ingen anledning att agera så långe Posten följer sin handlingsplan, säger han.
Mårten Pavlov har täta kontakter med brevbärarna och med de lokala cheferna och han säger att det har varit lugnt de senaste veckorna.
Nu fortsätter diskussionerna om en mer långsiktig lösning för de utsatta brevbärarna.