I det nya, frivilliga försvaret är utlandstjänstgöring något alla anställda är skyldiga att medverka i. För de som rekryteras efter den 1 juli då värnplikten försvann är det en del av arbetsbeskrivningen och inte mycket att orda om.
   Däremot är de fackliga organisationerna oeniga med arbetsgivaren om hur man ska hantera civil och militär personal som är anställda sedan tidigare.
   – Alla förbund har reserverat sig men arbetsgivaren har trots det tagit det här beslutet. Vi hävdar att behovet kan täckas genom frivillighet som det har varit hittills, säger Lars Johansson, ombudsman på Seko.
   ÖB Sverker Göransson har skrivit ett brev till alla anställda, där står bland annat att beslutet är taget efter facklig samverkan.
   – Det är så djävla fult. Visst, det var samverkan och MBL, men vad han inte säger är att alla förbund sade nej. Så det är klart vilseledande.
   Senast den 20 september måste alla anställda skicka in svar på frågan om man accepterar en ny anställning med internationell arbetsskyldighet eller inte. Om man svara nej ska man vara medveten om att man riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.
   – Det känns som de kan få lite svårt med argumentationen där. Om den anställdes arbetsuppgifter i Sverige finns kvar är det svårt att hävda arbetsbrist. Men det är svårt att säga hur det kommer att bli i de enskilda fallen, säger Lars Johansson.
   Svaret ska alltså vara inne den 20 september och redan i tredje veckan i oktober räknar försvarsmakten med att lämna uppsägningsbesked till de medarbetare som sägs upp.