–Arbetsmiljörisken när masken användes visade sig vara större än nyttan, säger Peter Ask, huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvarig inom Seko Kriminalvård.

Efter att övningsverksamheten på grundutbildningen legat nere sedan inledningen av pandemin återupptogs den av Kriminalvården för fyra veckor sedan.

Huvudvärk och yrsel

I en analys kom myndigheten fram till att det går att öva nödvärn och självskydd med skyddsutrustning på. Smittorisken ansågs vara så liten att övningarna kunde återupptas.

–Det dröjde inte länge innan vi fick rapporter om att det bara krävdes en liten ansträngning för att deltagarna skulle få symptom på syrebrist, säger Peter Ask.

Det rörde sig om huvudvärk, yrsel och illamående.

–Jag kände att vi behövde ta tag i det här och därför la jag skyddstopp förra veckan. Tack och lov var vi eniga med arbetsgivaren om att vi inte kunde fortsätta, säger han.

Peter Ask, arbetsmiljöansvarig Seko Kriminalvård

I dag fredag hävs stoppet och istället för mask ska deltagarna följa de allmänna restriktionerna, det vill säga inte delta om de är sjuka.

–De får frågan och ska förstås svara ärligt, säger Peter Ask.

Han hänvisar till att det är så andra verksamheter gjort där det krävs kroppsnära övningar.

Inga särskilda regler för masken

–Vi behöver öva på detta för att säkerheten ute på avdelningarna inte ska äventyras. Nyutbildade måste ha alla grunder med sig. Däremot får ordinarie personal inte öva just nu.

Arbetsmiljöverket har under pandemin gett flera arbetsgivare dispens för att använda skyddsmask 90 i annan verksamhet än militär, där den i normalfallet ingår i utrustningen.

Inom Kriminalvården används den också för att skydda personal mot smitta när intagna är eller misstänks vara smittade av covid 19.

Det finns inga specifika regler för hur masken ska användas, enligt Arbetsmiljöverket, som hänvisar till föreskriften om personlig skyddsutrustning.

”Att utrustningen är tillåten att använda är inte det samma som att den är lämplig för alla ändamål. Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma detta”, svarar Arbetsmiljöverkets expert Torben Vincentsen.

Skyddsmask 90

Skyddsmask 90 är framtagen för militära ändamål i första hand. Masken skyddar ansikte och andningsvägar mot biologiska och kemiska stridsmedel, radioaktivt damm, tårgas, sotpartiklar och värmestrålning. Under coronapandemin används masken även i andra verksamheter för att skydda mot covid 19. Arbetsmiljöverket har gett dispens och Socialstyrelsen fördelar masker till olika arbetsgivare. Masken kan rengöras och filtret användas minst 100 timmar, enligt Försvarsmakten.