I ett tal till nationen meddelade statsminister Magdalena Andersson (S) att hotbilden mot Sverige har ökat efter Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen vill därför skjuta till mer pengar till totalförsvaret och tidigarelägga upprustningen.

Beskedet tas emot väl av Sekos fackliga representanter inom försvaret.

– Med tanke på oroligheterna i Europa så känns det enormt bra att Försvarsmakten nu får utökade medel för att kunna verka och försvara landet, om oroligheter kryper närmare, säger Susanne Thunberg, ordförande för Seko Försvar klubb Boden.

Även Jan-Anders Nilsson vid Seko Försvar klubb Blekinge ser positivt på beskedet, om än med viss reservation.

– Det är både bra och dåligt när Försvarsmakten rustar. Med tanke på vad som händer i omvärlden är det ju lite tråkigt att vi ska behöva rusta, säger han.

Svårt att hitta flygtekniker

Jan-Anders Nilsson är flygtekniker inom Försvarsmakten sedan många år tillbaka, ett yrke där det har varit svårt att nyanställa personer med rätt kompetens. Enligt honom pratar de flesta på jobbet om att lönen är viktig för att locka folk till försvaret.

– Jag själv tror på att man ska kunna byta arbetsuppgifter inom Försvarsmakten, att man får utbildning för nya arbetsuppgifter och man då kan få en liten nytändning av det, säger Jan-Anders Nilsson.

”Krävs att man hittar rätt folk”

Att utbilda och hitta folk med rätt kompetens är en viktig fråga för Jörgen Stehn, Sekos ordförande för förhandlingsorganisationen Försvarsmakten.

– Om man ska vara ärlig så har ju de två sista åren varit positiva för vår del. Vi har fått order om att utöka och ska få fler förband, men det är inte bara ett nöje för det krävs att man hittar rätt folk, säger han.

Jörgen Stehn, Sekos ordförande för förhandlingsorganisationen Försvarsmakten.

Försvarsmyndigheterna konkurrerar bland annat mot den privata arbetsmarknaden när det gäller IT-specialister.

– Enligt Arbetsgivarverket ska vi ju inte vara löneledande, men när man ska hitta specifik kompetens är det inte alltid så lätt att inte vara löneledande, säger Jörgen Stehn.

Kompetens behövs i hela försvaret

Han förklarar att rätt kompetens är viktigt i alla yrken inom försvaret. Exempelvis behöver de som sköter förråden rätt utbildning om man även ska satsa på mer militär utrustning.

– Oftast avser militär utrustning att man måste ha utbildning för att kunna ta hand om den, så bara genom att förrådshålla den måste man veta vad man gör. Tar man in en robot ska den inte bara ligga där. Den ska också tas hand om på rätt sätt så att den fungerar, säger Jörgen Stehn.

Thomas Klasson, ordförande i Seko Försvar klubb Svealand, påpekar även att det måste finnas tillräckligt med lokaler om försvaret ska växa.

– Min förhoppning är även att de civila hänger med i utvecklingstakten i antal och kompetenser, samt att arbetsmiljön hänger med i ett utökat uppdrag, säger Thomas Klasson.