Register skulle innehålla information om de anställdas personliga egenskaper, utbildning, kompetens och prestationer.
   Enligt försvaret ska registret användas för att utveckla personalen och kunna planera bemanningen på ett effektivt sätt.
   Men Datainspektionen säger alltså nej då den anser att det skulle kräva en mycket ingående kartläggning av de anställda och att databasen därigenom skulle innehålla integritetskänslig information.
   – Informationen är dessutom inte skyddad av några sekretessbestämmelser vilket innebär att den kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär det, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund i en kommentar.
   Därför anser Datainspektionen att det krävs särskild lagstiftning om Försvaret ska kunna införa sytemet.