– Vi ska mäta halterna av olika ämnen i den luft som arbetarna andas in, men också hur de påverkas av exponering på huden, säger Maria Albin, docent på arbets- och miljömedicin i Lund och ansvarig för studien.
Forskarna ska kontrollerna hur lungfunktionen påverkas och se om det uppstår inflammation i luftvägarna. De ska också söka efter dna-markörer för cancersjukdomar på gruppnivå.
Arbetsmiljöverkets kriteriegrupp för hygieniska gränsvärden tog 2010 fram ett underlag för eventuella nya gränsvärden när det gäller asfalt.
– Vi kom fram till att det inte finns några säkra resultat när det gäller asfaltarbete och hälsa, säger Johan Montelius, sekreterare i kriteriegruppen. Därför är det nya forskningsprojektet mycket välkommet.
Mycket talar för att gummiasfalt blir vanligare framöver, den dämpar bland annat ljudet från trafiken. Gummi som värms upp avger rök, frågan för forskarna är hur den röken påverkar arbetarna.
– Vi vet att den gamla tidens asfalt, som innehöll stenkolstjära var cancerframkallande, säger Maria Albin.
Undersökningen, som finansieras av AFA, ett försäkringsbolag som drivs av arbetsmarknadens parter, börjar nästa år och ska pågå under två säsonger. 100 vägarbetare som lägger gummiblandad asfalt ska jämföras med 100 som lägger vanlig asfalt. Det blir också en referensgrupp på 100 utearbetare som inte lägger asfalt.