Ett förslag ska presenteras innan ett nytt avtal för spårtrafiken tecknas sista april.

– Den här frågan har legat i våra avtalskrav i kanske 15 år och långsamt segat sig uppåt. Men det var först förra året som det tog skruv. Så här långt har vi aldrig kommit tidigare, men det kan fortfarande stupa på finansieringen, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko SJ, som representerar Seko i arbetsgruppen.

Just nu samlar man in uppgifter om hur många som kan tänkas beröras för att få fram ett ungefärligt antal. Uppskattningsvis handlar det om tio till tolv personer årligen som blir av med sin behörighet, en siffra som kan förändras när de fått in alla uppgifter. Sedan är frågan hur många av dessa som blir av med jobbet och hur många som kan omplaceras.

– Vår uppgift nu är ta fram ett förslag som vi tror kan gå igenom och sedan lämna över det till förhandlarna.

På arbetsgivarsidan är det Almegas Pierre Sandberg som förhandlar spårtrafikavtalet. Han vill invänta resultatet från arbetsgruppen innan han uttalar sig.

– Men om arbetsgruppen visar att det är en relevant fråga är vi självklart beredda att diskutera hur den ska lösas. Om båda parter går in i förhandlingen med god vilja och flexibilitet är bara himmelen gräns för vad vi kan göra.