I höstas kom Infranord med beskedet att man genomför en större omorganisation. Man la då ett varsel på 400 tjänster inom såväl produktion och administration som ledning. Dessutom läggs verksamheten på flera orter ner.

Man angav minskade volymer och sämre lönsamhet som skälet till åtgärderna. Bokslutet för 2013 som publicerades i går bekräftar bilden. Framför allt när det gäller lönsamheten. Trots att både orderstock och orderingång låg på ungefär samma nivåer som året innan gjorde man alltså en förlust på 160 miljoner jämfört med nollresultat för 2012.

– Siffrorna ligger ganska väl i linje med de prognoser som har gjorts. Så det är väl inga större överraskningar, säger Jörgen Lundström, Seko-ordförande på Infranord.

Vad gäller varslet håller man just nu på med de sista genomgångarna och räknar med att nästa vecka kunna presentera mer exakt hur det slår.

– Det är en del jobb kvar med eventuella omplaceringar och pensionslösningar och så vidare. Därför kan jag inte säg exakt hur många som sägs upp, men det kommer bli 400 tjänster som försvinner, säger Jörgen Lundström.

Infranord gör bedömningen att marknaden kommer bli bättre från 2015 då den svenska järnvägen står inför en omfattande upprustning.