Det framgår av Green cargos bokslut för 2013 som presenterades i dag. Orsaken är sämre konjunktur för flera stora exportindustrier, ökad konkurrens från lastbilstrafik och enligt bolaget höjda banavgifter. Samtidigt som underhållet av järnvägsspåren blivit sämre.

Som Sekotidningen tidigare berättat planerar företaget att stora personalneddragningar de kommande två åren. Var tredje jobb försvinner samtidigt som företaget gör sig av med 120 lok och drar ner verksamheten på ett 70-tal orter.

Än så länge är det oklart hur neddragningarna slår. Klart är att såväl produktion som administration drabbas.

Seko på Green cargo ska få information i början av mars månad.