Sekotidningen har tidigare skrivit om lokföraren som efter en semester hade förhöjda CDT-värden, något som visar på hög alkoholkonsumtion. Trots att läkarna konstaterade att han ändå inte var alkoholist krävde arbetsgivaren, MTR, att han skulle äta antabus för att få fortsätta köra pendeltåg.

Han vägrade med hänvisning till att han inte var sjuk och ville därmed inte äta stark medicin. Då hotade MTR först med uppsägning, men ändrade det till omplacering till stationsvärd. Seko stämde då arbetsgivaren i Arbetsdomstolen då man menade att omplaceringen till stationsvärd innebär så stor förändring, både vad gäller lön och arbetsuppgifter, är det att betrakta som en uppsägning utan saklig grund.

Nu har tvisten alltså kommit till ett avslut genom att parterna har nått en förlikning.

Kristoffer Johansson, ordförande för Seko lok pendel, hade gärna sett att fallet fått sin prövning i AD.

– Men först och främst är vi glada att det blivit som vår medlem velat, att det har blivit ett avslut. Men som jag ser det hade vi mycket goda chanser att vinna. Nu tror jag att MTR aktar sig för att hamna i sådan här situation igen. Så vi får jobba för att få en bättre hantering av sådana här ärenden i framtiden.

Thomas Gorin Weijmer är ombudsman på Seko med ansvar för spårtrafiken. Enligt honom har det främst varit ett individärende och ur det perspektivet är han nöjd.

– Vår medlem är nöjd med uppgörelsen och det är det som är av störst vikt i det här fallet. Sedan måste vi jobba för att sådan här situationer inte ska uppstå i framtiden.

Även lokförarens juridiska ombud, Olov Östensson på LO-TCO rättskydd, tycker att det är bra att parterna är överens.

– Vi är nöjda med förlikningen där parterna är överens om att lösa det på det här sättet.

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv hade han gärna drivit ärendet vidare och tror sig haft goda chanser att vinna. Men samtidigt har han full förståelse för att lokföraren inte vill driva det längre.

– Som det var nu kände han att han inte ville komma tillbaka till MTR och då är förlikning bra. I AD hade det handlat om kränkningen och om att få jobbet tillbaka. Nu vill han ju inte ha jobbet tillbaka, så då är det här en bra lösning, säger Olov Östensson.