Kollektivatalen mellan Seko och SARF (Sjörfartens arbetsgivarförbund) löper egentligen ut den sista februari 2016. Men man skulle då hamna först i avtalsrörelsen, som är rörigare än vanligt med sprucken LO-samordning och olika nivåer på krav från olika håll.

För att undvika detta har parterna nu enats om att prolongera (förlänga) gällande avtal till den sista maj.

Man är dock överens om att löner och villkor skall gälla retroaktivt från den 1 mars, något som var ett krav från Seko för att gå med på prolongering