-Vi är nära ett avtal, men det återstår några saker att reda ut innan vi har ett avtal klart. Förhandlingarna fortsätter därför nästa vecka, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko.

Förra veckan diskuterade parterna främst arbetsmiljöfrågor kopplade till den avsiktsförklaring som parterna lämnat när det gäller åtgärder för att minska ohälsan. Förhandlingar om lön och andra villkor hade då fått vänta.

Seko har bland annat krävt ökad anställningstrygghet medan Arbetsgivarverket tidigt förde fram krav på tillsvidareavtal och lönesättande samtal.

Seko har cirka 12 000 medlemmar på avtalsområdet, som exempelvis omfattar Kriminalvården, Polisen, universitet och museer.