-Vi vill ha garantier om anställningsförhållandena, det har vi inte fått ännu, säger Rolf Sjöstrand, ombudsman på Seko.

På måndag presenteras arbetstagarkonsultens rapport, som Seko hoppas ska ge de fackliga organisationerna ytterligare information om ekonomin i det anbud som Veolia lagt.

-Vi vill ha en lösning som fungerar för hela anbudsperioden och det ska vara en lösning som gör att personalen känner sig värdesatt och behövd, säger Jens Kvist Christensen, klubbordförande på Seko vid Veolia Öresundståg.

Bakgrunden till förhandlingarna är att Veolia i början av mars månad varslade 250 personer om uppsägning och samtidigt erbjöd delar av personalen återanställning på deltid.

Anledningen var, enligt företaget, att trafiken fått nya förutsättningar i samband med att företaget tecknat ett nytt kontrakt för Öresundstrafiken från 2015.

De fackliga organisationerna reagerade mot varslet och har sedan mars månad suttit förhandlingar såväl lokalt som centralt för att minska antalet övertaliga, men framförallt att få regler i avtalet som begränsar antalet visstids- och deltidsanställda. Hittills har Veolia, enligt facket, använt timanställda i en utsträckning som gör att övertaligheten är relativt liten.

Det centrala avtalet kan sägas upp från den 1 juni i år och Seko har varnat för att avtalet sägs upp om det inte blir någon lösning på Veolia. Uppsägningstiden har skjutits fram flera gånger och den 15 maj är sista dag för Seko att säga upp det centrala avtalet.

I dag fredag kom uppgifter om att det finns en intresserad köpare till Veolia Transport som varit till salu i ett år.