Seko på Veolia tror inte att det finns belägg för att minska personalstyrkan och motsätter sig företagets planer att deltidsanställa istället. Det innebär lönedumpning, enligt Jens Kvist Christensen, Sekos klubbordförande.

Frågan om visstids- och deltidsanställningarna på Veolia har även blivit en viktig fråga för de centrala parterna. Seko kan komma att säga upp det centrala avtalet om inte det inte blir en begränsning av möjligheten att anställa på deltid och visstid.

Igår presenterade Seko ett förslag till skrivning i branschavtalet och öppnade för att fortsätta förhandla under april månad. På så sätt skulle en uppsägning av avtalet skjutas upp till sista april.

I dag har Almega enligt uppgift sagt ja till att fortsätta förhandla.