Omkring 20 000 personer arbetar på Arlanda flygplats, allt från butiker och incheckningsdiskar över restauranger och postkontor till bagagehantering och flygplansteknik ska bemannas och skötas om.

Inom LO-sfären är det fem förbund som organiserar dem som jobbar där; Seko, Fastighets, Handels, HRF och Transport.

I dag fick medlemmarna alltså besök av LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och förbundstoppar från de fem förbunden.

Osäkra anställningar var huvudfrågan när de skulle sammanfatta intrycken från besöket.

– Det finns många med otrygga jobb här på Arlanda. Vi har precis varit på postkontoret här och det fanns många med två års visstidsanställning där till exempel. Staplandet av visstidsanställningar är något vi måste komma tillrätta med, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Ett annat problem som drabbar flera av förbundens medlemmar är de ständiga upphandlingarna av tjänster. Korta kontrakt gör tillvaron osäker för de anställda som ofta blir av med jobbet om arbetsgivaren förlorar nästa upphandling.

– Vi kräver att all personal ska följa med till den nya entreprenören så får man lösa eventuella övertaligheter där, säger Thorwaldsson.

– Upphandlingsdirektivet sätter ju en övre gräns för hur långa kontrakten får vara, men det sätter inte någon nedre gräns. Inget kontrakt borde få vara kortare än fem år, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.

Det gemensamma besöket kan vara ett första steg mot ökat samarbete förbunden emellan ute på Arlanda. I alla fall om LO-ordföranden får som han vill.

– Jag skulle vilja se lite mer gemensamt fackligt arbete här. Det är ju samma utmaningar alla förbund står inför, säger han och får medhåll från de fem andra.