Sekos skyddsombud Jan-Ove Sandin begärde redan i februari 2011 att ensamarbetet skulle förbjudas. Trots att det tar nästan ett år innan han får igenom sitt krav är han nöjd med beslutet.
– Ja, det känns bra, säger han.
Ensamarbetet pågår även dagtid och det kan bli aktuellt att ta upp det problemet lite längre fram, enligt Jan-Ove Sandin.
– Samma saker som händer på nätterna kan ju hända dagtid, säger han. Det är svårt att bedöma hur en intagen mår innan man öppnar dörren och då är det en trygghet att vara två, säger han.
Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att arbetsmiljölagen är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, särskilt vid ensamarbete. Otrygghet skapar ohälsa.
Händelsen vid häktet i Huddinge i början av oktober kan ha påverkat beslutet för Gävlehäktet tror Jan-Ove Sandin, men han vet inte säkert.
– Arbetsmiljöverket tar häkte för häkte, de fattar inga generella beslut, därför kommer Seko och driva frågan om ensamarbete hårt i hela landet.