De sex uppsagda terminalarbetarna har jobbat länge, mellan tio och 39 år, inom Posten.
   – Det är en djävligt tråkig historia, ett obehagligt trendbrott i Postens hantering av övertalighet, säger Lars-Olof Engdahl ordförande för Sekos postklubb i Umeå.
   Enligt arbetsgivaren är de för långsamma när det gäller ett arbetsmoment som kallas videokodning – när adressen på en försändelse inte kan läsas maskinellt så ska en anställd tolka vad som står och skriva in en kod.
   Uppsägningarna motiveras med att det är en liten arbetsplats där alla måste kunna utföra alla arbetsuppgifter och det klarar inte de sex uppsagda. I alla fall inte tillräckligt snabbt.
   – Vi var för långsamma på kodningsprovet. Då får man 500 bilder som man ska knappa in koderna för på 20 minuter, därför får vi sparken. Men så snabbt går det aldrig när man gör det på riktigt, säger Lars Hansson.
   Redan i dagsläget är han och de fem andra bortplockade från kodningen men arbetet flyter på ändå, det finns tillräckligt med anställda som är snabba nog.
   – Videokodning är bara en av många arbetsuppgifter och utgör ungefär 15 procent av arbetstiden. På en terminal med över 200 anställda borde man kunna hitta andra uppgifter för de här sex personerna, säger Alf Mellström, ordförande för Seko koncernfack på Posten.
   Även Alf Mellström är mycket upprörd och talar om ett trendbrott i Postens hantering av övertalighet.
   – Tidigare har det funnits ett handslag mellan parterna, en överenskommelse där Posten behandlat dem som blivit övertaliga med respekt, speciellt om man jobbat länge.
   Enligt Mellström är det är en sak om en lokal chef spårar ur och gör tokigheter men då måste det finnas någon högre upp inom Posten som styr upp det hela.
   – Tyvärr så försvarar ju produktionschefen för Posten Sverige, Peter Brännström, beslutet. Men jag har fortfarande förhoppning att det finns någon över honom som är klokare än han.
   Seko betraktar uppsägningarna som ett brott mot turordningsreglerna och har begärt centrala förhandlingar.
   – Jag tror att de kommer ta sitt förnuft till fånga i förhandlingarna. Om inte så tar vi det här vidare till arbetsdomstolen och där är jag övertygad om att vi vinner, säger Lars-Olof Engdahl.