Enligt FMV blir besparingen 10-15 miljoner kronor. Cirka 45 personer berörs.

Jan Salomonson är ordförande för Seko Försvar Blekinge. Han är upprörd över beslutet, som han anser inte ger någon besparing eftersom kostnaderna flyttas över på försvarsmakten.

-Förändringen innebär att flygplan måste skickas till andra orter för underhåll och det kostar, enligt försvarsmaktens beräkningar omkring 6 miljoner. Då är inte kostnader för personal inräknade, säger Jan Salmonsson.

Han poängterar också att samtidigt som Kallinge byggs ut med bland annat fler helikoptrar ska det så kallade bakre underhållet plockas bort.

-Om det ska ske anser vi från Sekos sida att det är ett beslut som politikerna ska fatta, det är inte ett tjänstemannabeslut. Konsekvensen av en nedläggning är att vi får ett insatsförband utan underhållsverkstad. Flygplan riskerar att bli stående.

Första januari 2013 gick bland annat underhållsverkstäderna på flygflottiljerna över från försvarsmakten till FMV. Samtidigt har regeringen lagt ett sparbeting på FMV på 215 miljoner.

Enligt Jan Salomonson har flera riksdagspolitiker visat tveksamhet till förslaget och han hoppas att någon tar initiativ till att åtminstone skjuta upp det till dess att riksdagen tar ett nytt försvarsbeslut. Det är beräknat att fattas sommaren 2015.

FMV fattar sitt beslut den 31 januari 2014.