-Ja jag har alla känslor på en gång. Men mest är jag tacksam och glad, säger Valle Karlsson.

Hur kommer medlemmarna att märka att du blivit ordförande?

-Jag vill att vi ska fokusera på medlemmarnas arbetssituation och arbetsvillkor. Vi har ett uppdrag att arbeta för det. Vi ska bli mer arbetsplatsnära.

Det senare betyder att Valle Karlsson kommer att vara mycket ute på arbetsplatserna och i Sekos lokala verksamhet för att träffa medlemmar och förtroendevalda. Han vill vara en lyssnande ledare och då, säger han, är det självklart att just prata med medlemmarna.

Han betonar att Seko inte leds av en person, en man.

-Jag ser fram emot att jobba tillsammans med det nya verkställande utskottet. Jag vill som sagt vara en lyssnande ordförande och har som devis att flera hjärnor tänker bättre än en. Då blir det bättre beslut.

I morgon håller Valle Karlsson sitt första tal som ordförande och då ska han ge sin syn på Sekos framtid.

-Vi har till uppgift att organisera och värva medlemmar. Det är grunden i hela modellen och ger facklig styrka.