Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk, bekräftar uppsägningarna.  

–Förhandlingarna för våra medlemmar är klara. Vi rekommenderar inga medlemmar att gå över och arbeta på finska avtal. Det finns olikheter när det gäller skatt och socialt skyddsnät som var och en måste ta ställning till vad de innebär, säger han.

Fler och fler rederier väljer att flagga ut sina båtar. Inom ett halvår kommer mellan 400 och 600 jobb att försvinna, tror Seko Sjöfolk. De senaste tre åren har 46 procent av fartygen flaggats ut. Det gör att det är svårt att hitta nya jobb.

–Men vi värnar inte bara om jobben, säger Kenny Reinhold, för oss är det lika viktigt att den svenska sjöfarten finns kvar över huvud taget. Det krävs för att ge utbildningsplatser åt de som studerar och för att behålla det internationella arbete som Sverige gör för att förbättra miljö och säkerhet på haven.

Seko Sjöfolk har lämnat flera förslag till regeringen som förbundet anser skulle förbättra villkoren för sjöfarten i Sverige. Dit hör införandet av en tonnageskatt.

–Och en riktigt bra tonnageskatt, ner mot ett öre per tusen ton, skulle kosta 100-150 miljoner kronor. Pengar som samhället kan tjäna in på spinn-off effekter av att sjöfarten skulle öka i omfattning, säger Kenny Reinhold.

Samtidigt tycker han att regeringen kunde inkludera sjöfarten i de infrastruktursatsningar som görs.

–När man pratar om infrastruktur handlar det om väg och spår. Luft och vatten är som bortblåst, säger han.

Regeringen har lovat att presentera en ny strategi för den svenska sjöfarten under hösten. Kenny Reinhold hoppas att det blir rejäla satsningar.