Begreppet ”höjdarbete” ändras till ”klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter” – något som innebär att nya branscher och arbetsmoment omfattas.  

Alla arbetstagare som gör ett arbete på en höjd över 13 meter i stolpe, på stege, i träd, eller liknande ska framöver först genomgå en medicinsk kontroll. Ett ansvar som faller på arbetsgivaren.

Ändringen görs för att öka säkerheten, samt förebygga olyckor och ohälsa.

– Arbetsmiljöverket går allt mer ifrån bransch-föreskrifter. Istället vill vi rikta in oss på att reglera riskerna och därigenom förebygga olyckor och ohälsa, säger Ingemar Rödin, handläggare och specialist i yrkes-och miljömedicin på Arbetsmiljöverket.

Sparar 1,5 miljon

Enligt Arbetsmiljöverkets beräkningar omfattas tusen fler arbetstagare av de nya reglerna. Den administrativa kostnaden (läkarundersökning, resekostnader, förlorad arbetsinkomst) ökar med 1,2 miljoner per år. Besparingen på minskade olycksfall och sjukskrivningar uppgår till 2,7 miljoner per år.  

Leif Karlsson, som är förtroendevald för Seko på Vattenfall Service, och utbildar personal i stolparbete och klätterteknik, välkomnar de nya reglerna.

– Det är väldigt positivt för säkerheten. Jag tycker det är bra att föreskrifterna inkluderar fler typer av arbeten där en arbetstagare befinner sig över 13 meter. Tidigare var de bara inriktade mot mast- och stolparbete. Då kom flera arbetsgivare undan som inte ville bekosta medicinska kontroller. 

Fakta: Nya föreskrifter

  •  Den nya lydelsen finns i paragraf 6 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mast- och stolparbete (AFS 2000:6).
  • Om reglerna inte följs beläggs arbetsgivare med en sanktionsavgift.
  • Klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter gäller:

1. i stolpe,

2. på stege,

3. i träd, eller

4. liknande

där risken finns att arbetstagaren:

a) faller fritt eller okontrollerat, eller

b) hamnar i en situation där undsättning är försvårad.

Källa: Arbetsmiljöverket

Blev av med intyg

Han är framför allt glad över att det blir tvingade med arbets-EKG och kontroll av blodtryck.

– Det är viktigt för att försäkra sig om att personen inte svimmar, eller får blodtrycksfall och ramlar i backen.

Är det här en fråga som diskuterats länge inom din bransch?

– Jag vet att det har efterfrågats av skyddsombud men det är inte många som har fått gehör från arbetsgivaren. Nu slipper dom stå med kepsen i handen och be om att få medicinska kontroller, säger Leif Karlsson.

Hur vanligt är det att en person inte får utföra ett höjdarbete?

– Jag vet inte. Men en gång hade jag för lågt blodvärde. Då togs mitt stolp- och mastintyg. Efter en månad fick jag göra ett nytt test och gå på höjder igen.

Syftet med att utöka begreppet är också att komma till rätta med nuvarande regler som har upplevts som otydliga och anpassa föreskrifterna till nya EU direktiv.