Sedan 2008 har även antalet öppet arbetslösa sjömän ökat kraftigt. 256 personer var anmälda arbetslösa i början av december, en ökning med 50 procent. Samtidigt har antalet anmälda lediga jobb halverats. Det visar siffror från arbetsförmedlingen sjöfart.
Uppgifterna gäller svenska rederier och samtliga yrken.
– Det är en enorm uppgång i arbetslöshet, men inte så många i absoluta tal, säger Kent Gammal, chef för arbetsförmedlingen sjöfart.
Störst övertalighet på manskapssidan är det för matroser och motormän, enligt arbetsförmedlingen.
Normalt sett brukar det finnas många lediga jobb på sommaren, men 2009 var ett undantag. Enligt Kent Gammal var det betydligt färre lediga jobb i somras.
Finanskrisen är inte ensam förklaring till varslen, säger Kenny Renhold, ordförande för Seko Sjöfolk. En del fartyg och linjer har gått dåligt länge.
– Men det är en klar försämring av läget i år jämfört med tidigare, säger han. Nu går vi och väntar på vad som ska hända med de rederier som inte går så bra.
Samtidigt som antalet varsel ökat har utflaggningen av svenska båtar fortsatt. Det leder dock inte omedelbart till att jobb försvinner. Enligt ombudsman Mats Ekeklint på Seko är det bara på en av de utflaggade båtarna som personal fått sluta. I takt med att svenska besättningar lämnar utflaggade båtar försvinner dock arbetstillfällen.
Enligt arbetsförmedlingens prognos är rekryteringsbehovet inom sjöfarten stort på lång sikt, men det kan vara svårt att få jobb det närmaste året.