Finska staten är majoritetsägare i Fortum, och enligt tidningen Hufvudstadsbladet, är det socialdemokraten Sirpa Paatero, minister med ansvar för statens ägarstyrning, som säger nej till en höjning av arvodena.

-Höjningarna får inte verka oskäliga i ett läge där vanliga löntagare förväntas vara återhållsamma med löneökningar, säger Sirpa Paatero tull tidningen.

Förutom det höjda ordförandearvodet innebar förslaget att vice ordförande skulle få ett påslag med 75 000 till 600 000. Övriga ledamöter kommer efter höjningen att ha ett arvode på 420 000 kronor per år.

Motiveringen för en höjning av arvodena var att Fortums släpat efter andra företag. Något som politikerna inte köpte.

Ersättningen till Fortums styrelse är betydligt lägre än i andra finska börsbolag. Nokias ordförande fick exempelvis 4 miljoner kronor, jämfört med Fortums 840 000.

Arvodet till styrelseordförande i svenska statliga Vattenfall var år 2014, 580 000 kronor. Övriga styrelseledamöter fick 280 000. Till detta kan tillkomma olika tillägg.

För två år sedan gjorde tidningen Dagens Industri en genomgång av arvodena i de 30 största svenska börsbolagen. Genomsnittsersättningen för en styrelseordförande 2013, var 1,5 miljoner per år. En vanlig styrelseledamot i snitt fick en halv miljon.

Sverige är en av Fortums viktigaste marknader. 128 av företagets 161 vattenkraftverk ligger i Sverige och bolaget är delägare i de sex kärnkraftreaktorerna i Oskarshamn och Forsmark. Fortum har drygt 2000 anställda i Sverige, varav något hundratal är medlemmar i Seko.