Det var våren 2009 som den anställda gick på sjukledighet. Enligt uppgifter till dagstidningen Helsingin Sanomat dröjde det inte länge förrän hemmet utsattes för bevakning.
Bland annat ska det ha kommit till chefernas kännedom att kvinnan observerats när hon putsat fönster.
– Har man fotograferat är det ett klart lagbrott, säger professorn i straffrätt Matti Tolvanen. Polisen, tullen och gränsbevakningen har sådana rättigheter, men absolut inte VR.
Kvinnan kallades till VRs kontor mitt under sjukledigheten och några månader senare upphörde hennes anställning.
Företaget medger i ett meddelande att man undersökt en anställds förehavande utan dennas vetskap. Ärendet är under polisutredning och några ytterligare kommenterar har man inte velat ge.
I ett annat fall blev en anställd hämtad på jobbet och körd till sitt hem för att hämta sin arbetsdator. På vägen tillbaka till arbetet fick hon veta att hon skulle sägas upp.
VR har också uppmärksammats på en nätsajt med namnet VRLeaks. Där publicerades bland annat i sin helhet en rapport om personalens trivsel, vilken minskat över hela linjen jämfört med år 2010.
VRLeaks har även lagt ut uppgifter om bonusar för VRs högsta ledning. Enligt sajten kommer högste chefen Mikael Aro få 450 000 euro, eller drygt fyra miljoner kronor, i bonus nästa år.