Den svenska handelsflottan har sedan länge fått se redare efter redare som valt att flagga ut sina fartyg. Nu tycks turen vara kommen till skärgårdstrafiken. I Stockholms skärgård seglar två redare under utländsk flagg.

– Frågan seglar upp som den mest intressanta i vår bransch. Det är det våra medlemmar diskuterar mest, säger Göran Ahlqvist, vd för Blidösundsbolaget och vice ordförande för Skärgårdsredarna, som var moderator under debatten.

Bland paneldeltagarna fanns Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. Han kunde inte svara på om det var ett hot eller en möjlighet.

– Det vi kommer att värna i alla lägen är att det ska finnas kollektivavtal. Och det är för att jämna ut skillnaderna så att svenska redare, som vi tycker är väldigt duktiga, ska kunna konkurrera på lika villkor. Det ska vara kvalitet och service, inte dumpade löner och sämre säkerhet som ska vara konkurrensfördelar.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör för Almega tjänsteföretagen, ville inte se det som ett hot. Han pekade på att många av Almegas medlemmar verkar i andra länder och då hindras av protektionistiska regler.

– Det är ju något vi kämpar mot i de fallen så det skulle vara konstigt om vi gjorde det här, sa han.

Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget, sa sig vara traditionell på så sätt att han gärna såg en blågul flagg i akterna på skärgårdsbåtarna. Men han kunde också se möjligheter i att utländska flaggor kan bedriva inhemsk trafik i andra länder.

– Jag skulle till exempel gärna köra i Oslo – med svenska kollektivavtal.

Just kollektivavtalet för skärgårdstrafiken omförhandlades för inte så länge sedan. Efter strejk och lock out enades man om ett avtal där Seko fick igenom sitt krav på att behålla tarifflönerna. Något arbetsgivarsidan inte tycks ha smält än.

– Skärgårdsavtalet är det sämsta och mest rigida av alla våra avtal, sa Stefan Koskinen.

Kenny Reinhold var i stället mycket nöjd med avtalet.

– Och oavsett vilken flagg skärgårdstrafiken seglar under så kommer det vara svenska kollektivavtal ombord, sa han.

– Nja, det är jag inte så säker på. Det måste vi titta närmare på, svarade Stefan Koskinen då.

Så frågan huruvida utflaggningen är ett hot eller en möjlighet tycks än så länge vara obesvarad.