Att handläggarna ligger lägre än genom- snittet i landet är fel sätt att mäta, anser hon.

– Vi jämför oss hellre med myndigheter i vår region, säger Annika Bränström och då ligger vi inte så dåligt till. Vi satsar extra varje år på handläggarna. Det är enda satsningen vi gör i år till exempel.

Att det är en mindre satsning jämfört med perioden före 2010, menar Annika Bränström hör samman med totalkostnaden.

Cheferna har samtidigt under lång tid fått mer i lönehöjning än sina kolleger runt om i landet, hur går det ihop?

–Vi är måna om att få bra ledare och konkurrensen är stor om cheferna. Det är svårt att behålla chefer, det är betydligt lättare att hitta handläggare.

Så lönen sätts utifrån om en person är lätt att ersätta och inte efter om hen gör ett bra jobb?

– Det är en viktig komponent hur marknaden ser ut. Vi har ett bra rekryteringsläge, vilket är positivt för oss. Men vi gör som sagt även satsningar på våra handläggare och belönar efter bland annat engagemang och kompetens.

 

 

Lönerna på Bolagsverket

Medellönerna för de lägst betalda handläggarna är mellan 23000 och 24000 kronor per månad. Med många års erfarenhet. Den grupp som fått se sina relativlöner minska sedan 2010 tjänar kring 30 000 kronor per månad. Motsvarande befattning i andra myndigheter har 35000. Chefer på olika nivåer kan tjäna allt från dryga 40000 till nära 70000 kronor per månad. Åren 2005–2010 fick de lägst betalda på Bolagsverket i snitt 5 procent mer per år, utöver det som alla får del av. Efter 2010 ligger extra- pengarna på cirka 0,5 procent i genomsnitt.