Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold välkomnar domen. Enligt honom ger det här en fingervisning om att Transportstyrelsen måste förbättra sitt arbete med fartygsinspektioner, inte minst av arbetsmiljön.

Det var personal ombord som uppmärksammade Transportstyrelsen på att inspektörerna bjöds på mat istället för att betala ut egen fick, som de ska enligt myndighetens eget regelverk.

Arbetsmiljöproblem

–Vi har påpekat arbetsmiljöproblem ombord på Cinderella i många år. Vi har haft flera huvudskyddsombud som velat ha, men inte fått, kontakt med Transportstyrelsens inspektörer när de kommit ombord.

693134Stockholms tingsrätt anser att förmånen att få en middag betald av den som ska granskas var otillbörlig även om det inte påverkat inspektörernas bedömning av fartyget.

Det räcker med att förmånen var ”ägnad att påverka tjänstemännen i deras uppdrag” för att det ska vara straffbart. Inspektörerna döms till 50 dagsböter om 400 kronor och befälhavaren till 40 dagsböter om 600 kronor.

Middagen som de två inspektörerna fick var värd 450 kronor, vilket är på gränsen för hur mycket en statlig tjänsteman kan ta emot, enligt kammaråklagare Johan Lindmark, som valde att åtala de tre männen.

–Det är myndighetsutövningen som är avgörande här. Fartygsinspektörerna ska granska och fatta beslut och ska inte kunna misstänkas för att ha blivit påverkade av den de ska granska.  Egentligen bör de inte ta emot någon gåva eller mat alls. I det här fallet fanns det mat att köpa, säger han.

”Känt till regelverket”

Tingsrätten håller med åklagaren om att mutbrott i grunden handlar om allmänheten tilltro till att myndighetsutövning sker hederligt och opartiskt. Att låta sig bli bjuden på en middag minskar allmänhetens tilltro, menar domstolen. Därför är det viktigt att männen döms.

De båda fartygsinspektörerna har varit medvetna om att de brutit mot Transportstyrelsens riktlinjer om att de i princip alltid själva ska betala för måltider ombord på båtarna, skriver tingsrätten. Ett regelverk som även befälhavaren känt till och därför döms han för givande av muta.

Fartygsinspektörerna har hävdat att de inte minns om de var på båten vid det tillfälle som åtalet gällde. Ett påstående som tillbakavisas av domstolen. Det finns inte någon anledning att ifrågasätta uppgiften att de varit på plats, enligt rätten, som pekar på att det finns såväl kvitton som vittnen.

Det var personal ombord på Cinderella som först uppmärksammade Transportstyrelsen på att inspektörerna bjudits på middag, Transportstyrelsen tog ärendet till personalansvarsnämnden som lämnade det vidare till åklagare.