Middagen som de två inspektörerna fick var värd 450 kronor, vilket är på gränsen för hur mycket en statlig tjänsteman kan ta emot, enligt kammaråklagare Johan Lindmark, som valde att åtala de tre männen. Befälhavaren är åtalad för givande av muta, de två inspektörerna för tagande av muta.

Myndighetsutövning

–Det är myndighetsutövningen som är avgörande här. Fartygsinspektörerna ska granska och fatta beslut och ska inte kunna misstänkas för att ha blivit påverkade av den de ska granska.  Egentligen bör de inte ta emot någon gåva eller mat alls. I det här fallet fanns det mat att köpa, säger han.

Om de ska bli bjudna hade det passat bäst att de fått äta i mässen, bland fartygets personal

Fartygsinspektörernas uppdrag är bland annat att granska arbetsmiljön och säkerheten ombord och Transportstyrelsen har interna regler om vad de får ta emot och göra i sin roll ombord. Huvudregeln är att inspektören betalar själv, undantagsvis kan hen erbjudas en måltid av vardaglig karaktär.

Enligt åtalet var den aktuella middagen inte av vardagliga karaktär.

Personal orolig

Finska YLE skriver att det framkommit i vittnesförhör med personalen att middagar mellan inspektörer och befälhavare har förekommit både tidigare och efter den aktuella middagen. Samt att personer i besättningen har varit besvikna på inspektionerna och inte känt att inspektörerna lyssnat på dem beträffande arbetsmiljön.

Bent Björn Nielsen är klubbordförande för Seko Sjöfolk på Viking Line. Han säger att det i hans ögon var onödigt att bjuda inspektörerna på en fin middag.

–Om de ska bli bjudna hade det passat bäst att de fått äta i mässen, bland fartygets personal, säger han.

Kvitton finns

De åtalade inspektörerna säger sig inte komma ihåg middagen, det gör däremot befälhavaren och det finns kvitton som styrker kostnaden. Påståenden om att inspektörerna bjudits på alkohol har inte gått att styrka enligt åklagaren.

Viking Line är svenskflaggad och därför är det svensk lag som gäller ombord. Rederiet är finskt.  

Dom i mutåtalet väntas inom ett par veckor.