Seko och Transport har varit ombord.

-Det är det värsta jag har sett på 2000-talet. Vi var ombord i går och fartyget var i oerhört dålig kondition. Förutom att besättningen har urusla löner, saknades mat och sängkläder ombord. Det var fruktansvärt att komma, säger Sven Save, Itf-inspektör på Seko, som tog bilder på hytterna ombord.

Han berättar att Seko och Transport köpt hamburgare till besättningen i går. Personalen ombord kommer främst från Georgien, Indien och Turkiet. Fartyget ägs av ett turkiskt rederi och är flaggat i Panama.

namnlos

Enligt uppgift har fartyget transporterat vapen och lastat sprängämnen i Varberg. Vem eller vilka som är Whiskey Trios kund vet inte facket ännu.

-Jag kan inte förstå hur det här fartyget kan få gå med en sådan last, säger Sven Save.

Transportstyrelsen har belagt fartyget med nyttjandeförbud till dess att bristerna är åtgärdade och det tar minst ett par dagar.

Under tiden kommer Seko och Transport vars inspektör Göran Larsson också är på plats, att kräva en höjning av lönerna. Idag har besättningen en lön som ligger klart under ILO:s miniminivå.