År 2010 och 2011 rapporterades 28 tillbud, 2012 bara 9. Samtidigt ökade antalet rapporterade incidenter i Kriminalvårdens interna system, från knappt 400 2011 till drygt 600. 

Kriminalvårdens säkerhetschef Christer Isaksson säger i en kommentar att han inte vet varför det skiljer så kraftigt åt mellan de egna siffrorna och det som anmäls till Arbetsmiljöverket.

–Incidentrapporteringen är ett nytt och omoget system, det är än så länge slumpen som avgör, säger han.

Förra året kom allt fler anstalter och häkten in i systemet och det kan vara en förklaring till ökningen i Kriminalvårdens eget system.

Själv litar Christer Isaksson mest på den rapportering som görs året runt till huvudkontorets centrala beredskap. Den visar ingen förändring de senaste åren.

–Nackdelen är att det som rapporteras till huvudkontoret har gått genom ett filter eftersom det är beredskapsansvarig som rapporterar, inte den som drabbats av hot eller våld, säger Christer Isaksson.

Markku Murtosaari, Sekos centrala samordnare för arbetsmiljöfrågor, kan inte förklara den låga rapporteringen till Arbetsmiljöverket. Men han säger att det på vissa arbetsplatser inte alltid är så populärt hos ledningen att anmäla tillbud.