Enligt Internationella transportfederationen, ITF, är ett fartyg bekvämlighetsflaggat om det är registrerat i ett annat land än där det ägs. Något som Färöarna nu alltså öppnat upp för.
   Att ITF nu förklarat den färöiska flaggan som bekvämlighetsflagg innebär att förhandlingsrätten för besättningen hamnar hos fackförbundet i ägarlandet. Så om ett svenskt rederi har ett fartyg registrerat på Färöarna blir det Seko som förhandlar för sjömännen ombord.
   Och beslutet gav omedelbar effekt.
   – Redan dagen efter att beslutet togs kontaktades vi av ett svenskt rederi som ville börja förhandla med oss. Ett annat rederi har varit på gång att flagga ut men tvekar nu på grund av detta, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.
   Han är därför positiv till att beslutet togs.
   – Men samtidigt är det tråkigt att det ska behövas
   ITF driver en kampanj mot bekvämlighetsflagg då man anser att det äventyrar sjömännens villkor vad gäller löner, arbetsmiljö och levnadsstandard. Men också för att många bekvämlighetsregister har lägre säkerhetskrav, både på fartyg och besättning.