Mer än hälften av personalen anser att det sker oftare än för ett år sedan. Och två av tre upplever att det dagligen förekommer farligt ensamarbete med klienter.
Det visar en undersökning som Seko gjort bland 1 000 medlemmar på häkten, anstalter och i frivården. Undersökningen visar att riskfyllt ensamarbete ökat i jämförelse med april 2010.
– Vi har påpekat detta för Kriminalvården i åratal och vi har krävt att ensamarbetet ska upphöra, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Om Seko inte når resultat under våren kommer frågan om ensamarbete att tas upp i avtalsrörelsen, som för statens del drar igång i september.
Kriminalvårdens nya generaldirektör Nils Öberg har sagt att han inte förstår diskussionen om ensamarbete.
– Ibland behövs tre, fyra eller fem personer, säger han.
Andra viktiga slutsatser av Sekos undersökning som genomfördes i oktober november 2011 är att
tekniska säkerhetslösningar, som övervakningskameror och larm och som Kriminalvården satsat stora resurser på, inte gör arbetet för personalen tryggare.
Tvärtom har våld och hot mot personalen ökat i takt med att skalskyddet byggts starkare. Det har blivit färre rymningar, men tillvaron innanför murarna har blivit mer osäker.
Förklaringen, enligt Seko, till att hot och våld och ensamarbete ökat är att det finns för få kriminalvårdare bland intagna och klienter. Antalet kriminalvårdare närmast de intagna har minskat, även om det totalt sett har blivit fler anställda.
Patrik Öhrnell, klubbordförande på häktet i Huddinge:
– Vi upptäckte för flera år sedan att personalen inte räckte till på häktet. Vi har fått mer administration, som att föra statistik över samtal istället för att föra dem. De intagna mår sämre och reagerar på det. Vi måste få mer resurser, säger han.
Sekos undersökning visar också på stora brister i det förebyggande säkerhetsarbetet. Bara varannan uppger att de deltagit i beredskapsövning det senaste året och sex av tio säger sig sakna kännedom om säkerhetsläget på den egna avdelningen när de kommer till jobbet.