Jordbävningarna i maj, som fortfarande ger tiotals mindre skalv varje dag, förstörde delar av Italiens mest produktiva områden, både är det gäller industri och jordbruk. Skadorna uppgår till närmare 30 miljarder svenska kronor.
   Nu har justitieministern Paola Severino föreslagit att en del av de intagna ska hjälpa till med återuppbyggnaden. Förutsättningen är att den intagne inte är samhällsfarlig och har ett kort straff.
   – Jag har alltid tyckt att arbete är positivt för de intagna, och i det här fallet kan de dessutom känna att de gör verklig nytta, konstaterade ministern när hon besökte en anstalt i närheten av det drabbade området.
   Meningen är att det i första hand ska plockas intagna från anstalterna i nordöstra Italien, men det kan bli aktuellt även från andra delar av landet.
   – Vi tycker detta är extremt positivt av flera orsaker. Dels för att detta hjälper de intagna att verkligen komma in i samhället igen, dels för att detta får bort folk från de överfulla anstalterna här i Italien. Det gör även vårt jobb lättare, eftersom situationen är explosiv på grund av överfulla celler, konstaterar Francesco Quinti som är ansvarig för anstaltspersonalen för fackförbundet Cgil.
   Den italienska regeringen har skickat extra anstaltsvakter till området, eftersom alla celler hålls upplåsta, så att alla kan evakueras snabbt om det behövs. Enligt ministern är det inte rätt att lägga extra ångest på de intagna i en redan svår situation, genom att få dem att känna sig fångade i en fälla om det blir fler stora skalv.