De beslut som S-kongressen tog om arbetsmarknadsfrågorna var en blandning av skarpa krav och mer allmänna viljeyttringar.

När förhandlingarna avslutade sent på måndagskvällen hade ombuden beslutat att partiet vill avskaffa den allmänna visstiden, och därmed skärpt partistyrelsens ursprungsförslag.

Vidare hade man ändrat partistyrelsens skrivningar om krav på ”goda villkor och löner” till krav på ”kollektivavtalsenliga löner och villkor”.

Facket ska kunna kräva kollektivavtal för företag som verkar i Sverige. Vid offentliga upphandlingar ska krav ställas på villkor enligt svenska kollektivavtal.

Kongressen beslutade att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och att lagen om anställningsskydd ändras så att den så kallade hyvlingen inte längre är tillåten. Hyvling innebär att arbetsgivaren kan göra om heltider till deltider och därmed runda Las. Dessutom ska fasta heltidstjänster vara norm på arbetsmarknaden.

Avdragsrätten för a-kassan ska återinföras .Detsamma gäller avdragsrätten för fackföreningsavgiften, men först när ”budgetläget tillåter”.