Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) säger i en kommentar att regeringen lyssnat på den massiva kritik som kommit från de fackliga organisationerna om kravet på anställningstid.
– Fackliga organisationer kommer att kunna erbjuda nyanställda kortare kurser, säger Hillevi Engström
I dag kan en nyanställd redan första dagen på jobbet få vara ledig för att gå en grundläggande facklig utbildning. Så blir det alltså även i fortsättningen.
– Hade förslaget gått igenom hade det varit en katastrof, säger Helena Gille, studieansvarig på Seko. Det är jätteviktigt att kunna fånga upp en nyanställd så fort som möjligt och ge facklig information.
Lagrådsremissen bygger på ett regeringsförslag om en förenklad ledighetslagstiftning. Innehållet blir offentligt nästa vecka.