Bara hälften av sittplatserna på tåg och långfärdsbussar ska kunna bokas nu, om färdsträckan är längre än 15 mil, enligt regeringens nya bestämmelse som trädde i kraft den 14 februari och som ska pågå fram till 31 maj.

– Det här är bra för våra medlemmar som jobbar i den här utsatta miljön, den blir mindre utsatt med färre resenärer. Det är också ett klokt beslut utifrån ett allmänt smittskyddsperspektiv, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

Fackförbundet har sedan coronapandemin bröt ut förra året krävt att trafik inte ska glesas ut, annars är risken större för smittspridning och trängsel på tågen.

Samtidigt kräver fackförbundet att tågföretagen bör få ekonomiskt stöd för förlorade biljettintäkter.

Det finns en uppenbar säkerhetsrisk saknas både personella resurser och tid i tågplanen för ett sådant agerande i samband med varje stopp

SJ

Snälltåget: ”Ologiskt”

Sekotidningen har även tagit del av de remissvar som lämnades över till Socialdepartementet innan de nya smittskyddsåtgärderna infördes med stöd av pandemilagen.

Av dessa framgår det att flera tågoperatörer ställer sig väldigt kritiska och anser att åtgärden infördes med för kort varsel, bara fem dagar efter att regeringen lade fram förslaget.

Snälltåget anser att det är ologiskt och en åtgärd som införs alldeles för sent, då smittspridningen ser ut att minska i landet. Dessutom anser operatören att den redan i dag har tillräckliga begränsningar för att motverka smittspridning.

”Bland annat säljer vi endast fönsterplatser i våra sittvagnar oberoende om det finns en intilliggande gångplats eller ej”, står det i remissvaret.

Att förändringen kan slå ekonomiskt mot företaget är ett annat orosmoment:

”Regeringens kompensation till järnvägsföretagen är redan före införandet av denna lagändring långt ifrån tillräcklig”, står det.

Vy tåg och SJ är kritiska. Framför allt eftersom de tvingas begränsa antalet resenärer som har pendlarkort (periodkort) och som reser över 15 mil. Med ett pendlarkort bokas inte sittplats, vilket är varför begränsningarna innebär ett problem, enligt operatörerna.

”En sådan föreskrift skulle innebära ett krav på att handgripligen hindra personer med periodkort att kliva på tågvagnar som vid aktuellt stopp har en beläggning på 50 procent. SJ ser inte att detta är möjligt att genomföra. Utöver att det finns en uppenbar säkerhetsrisk saknas både personella resurser och tid i tågplanen för ett sådant agerande i samband med varje stopp,” står det i remissvaret.

Även Tågföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för tågföretag, är inne på samma linje.

Att utveckla ett bokningssystem som kan användas i samtliga länen kommer ta lång tid.

Skånetrafiken

SJ vill istället att begränsningen endast ska gälla resor över 15 mil som i dag omfattas av obligatorisk platsbokning.

Sekos förbundsordförande Valle Karlsson har förståelse för oron:

– Jag förstår problematiken och har all respekt för den. Men då handlar det om att utöka trafiken i den mån det går och införa platsbokning. De saknar inte möjlighet att underlätta för det här. Men jag förstår att det blir krångligt och kostar pengar, säger han till Sekotidningen.

Skånetrafiken: Inget bokningssystem

Skånetrafiken är skeptiska. Öresundståg erbjuder 40 bokningsbara sittplatser. Men det finns i dag inget bokningssystem för att hantera fler bokningar. 

”Att utveckla ett bokningssystem som kan användas i samtliga länen kommer ta lång tid. Skulle vi manuellt begränsa antalet påstigande resenärer med hjälp av extra personal så skulle det slå hårt mot vår punktlighet”, står det i remissvaret.

Skånetrafiken pekar på att man har en app som visar beräknad beläggningsgrad på avgångar. Detta för att resenärer ska kunna planera sin resa och undvika trängsel. Detta är en tillräcklig åtgärd, hävdar de.

Trafikverket anser att begränsa antalet resenärer är bra, men att det är viktigt att behålla turtätheten. Därför föreslår verket att regeringen ser över någon form av ekonomiskt stöd till operatörerna.

Varken Polismyndigheten eller Försvarsmakten har några synpunkter på regeringens åtgärder.