Förhållandet mellan klubben och företaget har varit frostigt sedan MTR tog över pendeltågstrafiken i Stockholm och anlitade Reneriet (numera Solreneriet) som städentreprenör. I somras sa företaget upp 28 städare och sänkte arbetstiden för 41. Något klubben protesterat högljutt emot.

Upprinnelsen till den senaste konflikten är ett mejl från Seko pendelklubben i Stockholm till medlemmarna. Det innehåller information om klubbens medlemsmöte som hölls i mitten av september. Bland annat informerades om den kampanj Pendelklubben ska driva för att försvara städjobben och uppmärksamma politiker och SL om den, enligt klubben, kaotiska situationen för pendelstädarna.

Det som framför allt tycks ha retat upp ledningen är följande formulering i mejlet: ”Vi måste redan idag börja ställa kravet, om Reneriet skulle gå i konkurs eller om MTR säger upp avtalet, att all personal ska vara kvar med oförändrade villkor oavsett vilket företag som bedriver städningen.”

Ett par dagar senare skickade Solreneriets vd, Tina Wessman Hellstadius, ut ett sms till delar av personalen där hon bland annat informerar om att Solreneriet inte är på väg i konkurs. Vidare anklagar hon klubben för att sprida felaktig information, och uppger att man kommer att ”vidta åtgärder gentemot Pendelklubben med anledning av det senaste falska mailet”.

Dagen efter kommer ett nytt sms, från affärsområdeschefen vid Solrenerie. Även han är upprörd och skriver om ”krafter som gör allt i sin makt för att förstöra för oss och uppenbarligen önskar att försätta oss i konkurs”.

Rainer Andersson från klubbstyrelsen ställer sig frågande till företagsledningens utfall mot klubben.

– Det är ju extremt allvarligt att anklaga en fackförening för att verka för att företaget ska gå i konkurs. Det vill vi verkligen inte, tvärtom. Det vi diskuterade, och som stod i mejlet, var att folk måste få behålla jobben OM det blir konkurs.

Nu vill han ha svar från ledningen på varför de anklagar klubben på detta sätt.

– Jag vill veta vilken grund de har för anklagelserna och varför de gör detta. Vi har lyft frågan i mbl, men de har inte svarat.

Inte heller Sekotidningen får något svar efter att ha sökt Solreneriets vd Tina Wessman Hellstadius upprepade gånger.