Med rätt styrmedel kan en grön omställning från fossila bränslen till förnybar energi gå snabbt, anser facken och miljörörelsen. Sverige kan nå målet senast 2030 om miljöinvesteringarna görs på rätt sätt.

Men det måste ske med arbetstagarnas bästa för ögonen och bland annat innefatta utbyggda trygghetssystem och program för omskolning för de som riskerar att förlora sina jobb.

I den gemensamma debattartikeln i Dagens Nyheter skriver bland andra Sekos ordförande Janne Rudén och Naturskyddsföreningens Svante Axelsson, att regeringen måste sätta upp tydliga mål för en grön omställning. Och sätta press på andra länder för att få igenom ett ambitiöst klimatavtal på FN:s kommande klimatmöte i Paris i början av december.

Debattörerna kräver att regeringen ökar stödet till förnybara investeringar, som exempelvis miljöanpassning av bostäder. De skriver att ”regeringen måste våga låna till viktiga samhällsinvesteringar.”

Bakgrunden till fackföreningarnas och miljörörelsens krav på en snabb grön omställning är de fossila bränslenas hot mot klimatet. Juli månad i år var den varmaste sedan temperaturen började mätas i slutet av 1800-talet och allt talar för att den kommer att fortsätta öka om inget görs för att minska utsläpp från bland annat förbränning av olja och gas.

Facken som miljöorganisationerna är överens om att klimatet ska ses som en rättvisefråga. Det är de fattigaste som riskerar att drabbas först och mest. Det är de som tvingas lämna sina hem som klimatflyktingar när jorden de brukar torkar eller översvämmas.

En grön omställning måste därför, enligt debattörerna, ha arbetstagarnas rättigheter och människors rätt till social trygghet och ekonomisk rättvisa som grund.

Den 29 november kommer manifestationer för en kraftfull klimatpolitik att hållas i Sverige och runt om i världen.

Följande organisationer har skrivit under debattartikeln:

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Union to union, Greenpeace Sverige, Fältbiologerna,
Målareförbundet, Byggnads, SEKO, GS-facket, BWI, den internationella federationen för fack inom bygg-, trä- och skogsindustrin, Elektrikerförbundet

http://www.dn.se/debatt/gron-omstallning-maste-ske-med-schyssta-arbetsvillkor/