Det visar en undersökning som Seko Sjöfolk gjort. 16 stora svenska företag fick frågan om de kräver att sjömännen har goda villkor när de köper sina transporter.
Åtta valde att svara på enkäten, bland andra Volvo, ICA, Clas Ohlson, Hemtex och Lindex. Av dem var det bara två som ställer krav på exempelvis att fartygen ska följa ILO:s konventioner eller ha avtal med den internationella transportfederationen, ITF.
Ett av företagen kontrollerar att kraven uppfylls.
Bilden bekräftas av andra aktörer, rederier, skeppsmäklare och transportföretag.
I undersökningen har 21 ITF-inspektörer i alla världsdelar fått svara på frågor om villkoren på fartygen. Inspektörerna berättar om låga löner, uteblivna löner och dålig säkerhet. Många sjömän vågar inte kritisera sin arbetsgivare för att de då riskerar att bli svartlistade.
Om sjömän världen över ska få det bättre måste företag som använder sjötransporter börja ställa krav på arbetsvillkoren, anser Seko sjöfolk.
Den svenska regeringen förbereder en ny sjöfartspolitik och Seko menar att det är viktigt att Sverige är ett föregångsland och, bland annat, inte inför ett sjöfartsregister, vilket är ett sätt för många länder att dumpa villkoren.
90 procent av exporten och importen sker i dag med båt. Ännu fler företag vill gå över till sjötransporter för att det anses mer miljövänligt och dessutom billigt.