MYH har beviljat rekordmånga av årets ansökningar, men inte när det gäller lokförarutbildningarna, något som först uppmärksammades av bloggen I huvudet på en lokförare. Samtidigt är lokförare den utbildning som har flest sökande per plats enligt MYH. Dessutom uppger branschen att det råder stor brist på lokförare.

Men, påpekar MYH, myndigheten har sedan tidigare godkänt lokförarutbildningar som ännu inte startat.

– Vi har en kontinuerlig kontakt med branschen för att utreda behovet av nya lokförare. Utifrån det bedömer vi hur många platser som behövs, för vi ska inte utbilda för arbetslöshet, säger Peter Gustavsson Lidman, chef för enheten för analys och ansökan på MYH.

Sekotidningen har tidigare skrivit om bristen på lokförare och då påpekade många aktörer att ett problem är att får fram handledare på företagen för den obligatoriska arbetsplatsförlagda praktiken.

– Vid några tillfällen vet jag att vi fått ge avslag på utbildningar för att företagen inte kunnat erbjuda tillräckligt många praktikplatser, men jag vet inte om det var fallet nu, säger Peter Gustavsson Lidman

De utbildningar som godkänts kommer att äga rum i Ängelholm, Boden och Göteborg.