Det fjärde järnvägspaketet innehåller sex olika lagförslag som ska öppna för fri konkurrens inom persontrafiken i hela EU, på samma sätt som i Sverige. Enligt EU-kommissionen kan länderna göra vinster på ett par hundra miljarder kronor de närmaste decennierna om paketet blir verklighet.

Parlamentets beslut igår innebär dock en viss begränsning i den fria konkurrensen.  Det blir möjligt att behålla järnvägsmonopolet inom persontrafiken, under förutsättning att myndigheterna kan motivera beslutet.

Seko är motståndare till fjärde järnvägspaketet och har varit särskilt kritiska till trafikutskottets tilläggsförslag att begränsa strejkrätten. Att det senare är borta nu är positivt, enligt Sekos ordförande Janne Rudén,

-Men vi tycker inte om att man öppnar för en total konkurrens på järnvägen. Det räcker inte att strejkrätten blir kvar, säger han.

Sverige har sedan några år fri konkurrens inom järnvägssektorn och enligt Seko är det ingen förebild för övriga Europa.

-Att det svenska järnvägssystemet inte fungerar beror på många olika saker, men den fria konkurrensen är en bidragande orsak, säger Janne Rudén.

Parlamentets synpunkter går nu vidare till EU:s andra lagstiftare ministerrådet som ska ta slutgiltig ställning till järnvägens framtid.