I våras sa regeringen att beslut om svensk tonnageskatt skulle tas av riksdagen i juli, med start från 1 januari 2017. Med beskedet följde den lilla brasklappen det var under förutsättning att EU-kommissionen godkänner förslaget. Och där höll det på att stupa, då kommissionen hade invändningar mot det svenska systemet.

– Det är väldigt märkligt att kommissionen har sådana problem med saker som redan finns i andra länders tonnageskattesystem, sa Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, till Sekotidningen när kommissionen satt sig på tvären.

Efter att både regeringen och sjöfartens parter satt tryck på kommissionen i frågan har den nu svängt och säger alltså ja till det svenska förslaget. Bland annat var Kenny Reinhold, tillsammans med representanter för redarna, i Bryssel och diskuterade frågan i juli.

Infrastrukturminister Anna Johansson kallar det ”en arbetsseger för regeringen och parterna.”

Trots förseningen tror finansminister Magdalena Andersson att tidplanen ska hålla.

­– Jag har goda förhoppningar om att systemet kommer att kunna tillämpas från den 1 januari, precis som det var tänkt, säger hon till TT.

Nu ligger ärendet i riksdagens skatteutskott, där det finns en klar majoritet för förslaget.