Det avslöjade en bloggande lokförare (”I huvudet på en lokförare”) för en tid sedan. Lokförarna på sträckan hade konstaterat att det var ett under att ingen skadats eller omkommit.

Trafikverkets utredning visade att entreprenören, som byggt tunnel och bro, inte följt reglerna för skydds- och säkerhetsplanering. Något som ansvarig projektledare Stefan Källberg bekräftar för Sekotidningen.

– Vi gjorde en arbetsplatskontroll där vi upptäckte att entreprenören inte efterlevde reglerna och vi krävde åtgärder, säger han. Det blev bättre.

dalin

Att det krävdes att lokförare slog larm innan Trafikverekt gjorde en utredning är i sin inte konstigt, tycker Christian Dalin, säkerhetschef för underhållet på Trafikverket.

– Men vi ska förstås ha så god kontroll över entreprenörens arbete att det inte ska vara avgörande. Vi vill få information från flera håll.

Efter flera dödsolyckor gjorde Statens Haverikommission 2012 en utredning av säkerheten vid spårarbete. I den fick Trafikverket svidande kritik för sitt sätt att leda och följa upp projekt.

Christian Dalin medger att det fortfarande finns brister.

– Vi behöver arbeta mer systematiskt och följa upp ända ute i fält, säger han.

Det handlar enligt Christian Dalin om en kombination av ökad uppföljning, bättre förutsättningar och förändrade attityder. De som arbetar i spårmiljön måste känna att säkerheten går först. Även om det kostar pengar.

– Högsta ledningen i företagen talar alltid om att säkerhet är viktigast, men det måste genomsyra hela verksamheten.

För Jörgen Lundström, ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord, är lösningen på säkerhetsbristerna att hela systemet görs om. Mycket lite har hänt sedan 2012 och för Seko är den bästa lösningen att underhållet återförs i statlig regi.

– På så sätt får vi ett sammanhållet system. Det löftet gav Socialdemokraterna i valrörelsen 2014, säger han.

– Om det inte blir av måste kontrakten med entreprenörerna göras om. Trafikverket måste öka kontrollerna, ja, men det måste framgå att företag som sätter säkerheten främst, och exempelvis ställer in ett osäkert arbete, ska ha rätt att göra det.