Den intagne dömdes i början av året till livstids fängelse. Utredningen om det begåtts ett arbetsmiljöbrott och/eller tjänstefel i samband med mordet är inte klar, som Sekotidningen kunde avslöja igår tisdag ligger arbetet med utredningen nere för tillfället.

Sekos huvudskyddsombud i Stockholmsregionen Markku Murtosaari säger i en kommentar till utredningen att det för honom framstår som att de ansvariga inom polis och åklagare tappat intresset för utredningen när mediestormen lagt sig.

För personalen på häktet blir inget någonsin sig likt efter mordet. Den första tidens chock och oro har lagt sig, men alla är hela tiden medvetna om de risker som finns. Samtidigt vill man hitta en nystart för personal och ledning tillsammans.

–Vi har fått ett förbud mot ensamarbete på restriktionsavdelningarna. Det är bra, säger Patrik Öhrnell, klubbordförande för Seko på häktet.

Häktesledningen har beslutat att det ensamarbetsförbud på promenaden som Arbetsmiljöverket lade precis efter mordet ska gälla hela häktet. Förutsättningen är dock att personalen delar på allt arbete, praktiskt såväl som administrativt. Tidigare kunde man avdela någon som bara arbetade med administration, men nu måsta alla vara beredda att rycka in i det praktiska jobbet för att klara dubbelbemanning med klienterna.   

–Det fungerar hyfsat, men det är mycket sårbart. Vi har problem på helgerna då tre personer ska ta hand om två avdelningar. En person får hela tiden springa emellan. Vi har ingen extraresurs på helgerna. Två tjänster till skulle lösa problemet, men arbetsgivaren har hittills sagt nej, säger Patrik Öhrnell. 

Sedan mordet har häktet bättrat på den personliga skyddsutrustningen, med batonger, nya bälten, pepparspray och bättre larmutrustning. Men det finns större behov och en åtgärdslista, där ombyggnad av promenaden finns med.

–Inget på listan är dock genomfört. Vilket bland annat beror på att cheferna har en enorm arbetsbörda, säger Patrik Öhrnell.

Trots förbud mot ensamarbetet på häktet i Huddinge förekommer det fortfarande för mycket ensamarbete runt om i kriminalvården, enligt Markku Murtosaari,

–På den punkten har mycket lite förändrats under året som gått, säger han. .

Kriminalvården och Seko är ense om att det inte ska förekomma ensamarbete med intagna som klassats som farliga, men det stora problemet med ensamarbete finns, enligt Seko, framför allt bland vanliga intagna, de som inte anses vara farliga.

Trots att intagna klassas som ofarliga kan det uppstå riskfyllt ensamarbete, anser facket, och pekar på att det är här den stora skillnaden i synsätt finns mellan Seko och Kriminalvården.

–Vi har haft 352 händelser av hot och våld bara det förta halvåret i år. När det händer något med en vanlig intagen, så klassas han eller hon om. Men då är det för sent, säger Markku Murtosaari.

Han framhåller att Seko varken kräver eller vill att personalen alltid ska gå i par, men att fack och arbetsgivare bland annat måste komma överens om var det finns risker i ensamarbetet, i vilken situation man som personal är ensam och hur lång tid det ska ta att få hjälp vid en incident.

Den bästa lösningen, enligt Markku Murtosaari, är att alltid bemanna så att det inte uppstår situationer där personalen står ensamma, utan chans att få hjälp.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg tror inte att det finns någon som helst oenighet med Seko i frågan om ensamarbete.

–Jag har inte hört något annat än att facket vill ha bort det riskfyllda ensamarbetet, precis som vi. Till mig har de inte sagt något annat i vår centrala samverkan, säger han.

Inte heller bemanningen är något problem, enligt Nils Öberg. Han säger att det ska finnas tillräckligt med personal för att klara arbetet.

–Vi måste utgå från det behov som finns på varje arbetsplats och tillgodose det. Det saknas inte resurser i kriminalvården. Pengarna är inte slut, säger han.

Nils Öberg säger att det finns resurser efter behov, men fler tjänster på häktet i Huddinge verkar dock mycket avlägsna.

–Vi behöver och har begärt fler tjänster, men arbetsgivaren säger att det inte finns pengar, de hänvisar till att de av kostnadsskäl inte kan anställa fler, säger Patrik Öhrnell.

Hur häkteschefen Fredrik Wallin ställer sig till den frågan vet vi inte. Sekotidningen får ingen intervju med honom. Alla frågor besvaras av generaldirektören.