Fram till dess kommer det att krävas ytterligare informationsinsatser. Därför finns nu reviderade informationsmaterial framtaget. Tillsammans med de insatser som ni i avdelningarna gör hoppas vi att så många medlemmar som möjligt nås av informationen innan de ska ta ställning i medlemsomröstningen.