Det handlar bland annat om huruvida full sysselsättning ska vara fackets viktigaste fråga, om höginkomsttagare ska betala mer skatt, om rätt till heltid ska vara lagstadgad, om arbetsgivarna ska ha rätt att stapla visstidsanställningar på varandra och om människor som kommer till Sverige ska ha samma rättigheter som svenska arbetstagare.

De drygt 2000 Sekomedlemmarna som deltagit i kampanjen har i regel svarat instämmande på frågorna. Det vill säga man anser att full sysselsättning är fackets viktigaste fråga och att arbetsgivarna inte ska ha rätt att stapla visstidsanställningar. Och så vidare.

Minst stöd har kravet på lagstadgad rätt till heltid och påståendet att höginkomsttagare ska betala mer skatt.

Enligt LO skiljer sig inte svaren från Sekos medlemmar från andra förbunds. Totalt har 22 617 personer svarat på enkäten som fanns tillgänglig mellan april och november 2013.