Yrkescertifikat, som är ett bevis på att den enskilde har rätt utbildning, skulle göra branschen mer attraktiv, tror Seko. Och det skulle underlätta att få tag i utbildad personal.

–Idag är det svårt att rekrytera och om vi får ett certifikat blir det lättare att veta vad individen kan. Vi har bland annat ett projekt med arbetsgivarna om validering av kunskaper hos utländska arbetskraft, säger Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko.  

Bättre för föräldrar

En fråga som Seko fick positivt gehör för hos arbetsgivarna redan vid överlämnandet är kravet på bättre villkor för föräldralediga. Det är ett starkt önskemål från särskilt yngre pappor att det ska bli lättare att ta ut föräldradagar.

–En del företag försöker runda reglerna, det vill vi ändra på, säger Ulrika Nilsson.

Ulrika NIlsson, ombudsman Seko

Föräldrar har rätt att ta ut föräldraledighet i tre perioder, vilket vissa arbetsgivare tolkar så snävt att de drar gränsen efter tre lediga dagar.

Många anställda i energibranschen använder tjänstebil, vissa betalar förmånsskatt, andra inte.

–Vi vill reda ut det tillsammans med arbetsgivarna och Skatteverket så att det blir lika villkor för alla.

Krav på att ta bort minimilön

Även Arbetsgivarna förde fram sina krav och Seko överraskades av att energiarbetsgivarna EFA vill ta bort minimilönerna för yrkesarbetare.

–Det kravet har de inte fört fram tidigare, säger Ulrika Nilsson.

Seko har två minimilöner i avtalet, en för yrkesarbetare som fyllt 18 år och en annan för övriga personal. Minimilönen för yrkesarbetare är idag 20 862 och den stiger med åldern. Vid 26 år  tjänar man som minst 27 207 kronor.

–Tas den bort ramlar medlemmarna ner på avtalets andra minimilön som bara finns för 18 åringar och är en dryg tusenlapp lägre, säger Ulrika Nilsson. Det är inte något vi kommer att gå med på.

Krav på högre lön och bättre arbetsmiljö

Samtliga branscher kräver löneökningar i enlighet med de krav som LO bestämt. Det vill säga lägst tre procent med ett lägsta utrymme på 783 kronor per månad.

I energibranschen kräver Seko att alla medlemmar garanteras minst 80 procent av den löneökning som man blir överens om.

I LO-samordningen finns också krav på bättre arbetsmiljö och åtgärder för att stärka skyddet mot sexuella trakasserier.

EFA avstår från att lämna kommentarer, enligt vd Tomas Torstensson.

Kommunala Sobona, som är en sammanslagning av de kommunala arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta, vill i första hand använda avtalsrörelsen för att skapa ett nytt gemensamt avtal. Ett annat krav är ett sifferlöst tillsvidareavtal.